İLKELERİMİZ

İLKELERİMİZ

İlkelerimiz

GAYEMİZ ve TÜZÜK

Dünya Ülkeleri ve insanlarının Güvenliği için Atom gibi diğer silahların kullanılmaması ile ÖLÜM ve Savaşların ebedi Durdurulması, Ülkelerin Hukuk sistemiyle,İnsan Hakları Eşitli İlkesine göre Yönetilmesi, Fakir Ülke ve İnsanların Birlikte Zenginleşmesi,Huzurlu,güvenli Yaşanabilir bir Dünya’nın İmar ve İnşa’asına Çalışan bir Platform Olmak,

GÖREVİMİZ,

Platform olarak,İnsanları değerleriyle buluşturmak için Irak,Suriye,Mısır ve İsrail gibi Ülkelerdeki,Ölüm ve Savaşları,B.M.ler ilgili Ülke ve kuruluşlar durduramadığı için, Dünya Ülkeleri,B.M.ler TÜZÜĞÜNÜN Değişimi ile 5.Ad. Daimi Üyenin veto Hakkın Kaldırılması’nı bu 5.Daimi üye Ülkeler Kabul etmiyeceğin’den,Dünya Ülkeleri ve insanlarının Güvenliği için B.M.den ayrı,Ülkelerle Birlikte YENİ DÜNYA BİRLİĞİ,Oluşturulması ile Savaş ve Atom gibi diğer Silahlara Son verilebilmesi için Ülkelere,gereken tavsiye ve önerilerde Bulunacaktır.

AMAÇ VE İLKELERİMİZ,

B.M.lerden önce Milletler cemiyeti,1.ci Dünya Savaşı sırasında 1919 da Kurulmuş,2.ci Dünya Savaşını Engelliyemediği için son bulmuş ve Sonra B.M.ler 1945 Yılında Kurulmuş,Irak,Suriye Mısır,Filistin gibi Ülkelerde,1000 lerce kişi Ölmeye Devam eden Savaşları,Durduramayan B.M.ler görevini Yapamadığından,ÜLKELERİN GÜVENLİĞİ için Ülkeler BM. ve NATO,da gerekli değişim İle veya değişim olamaz ise,Ayrıca Birlikte,YENİ DÜNYA BİRLİĞİ,Oluşturulan,Bu Çatı altında,DÜNYA ASKERİ BİRLİĞİ Oluşumu ile Aşşağıda Açıklanan Diğer Birliklerin,Uluslar arası Birliğe dönüştürülerek, Ülkelerin Zenginleşmesi ile İnsanların Savaşsız,Huzurlu Yaşatılmasıdır.

1-Ülkeler arası Dünya Askeri Birliği Nato ile veya Ayrı Kurulabilir,

Nato 197 ülkeden üyesi 26 Ülkeyi Koruyor ise Diğer 171,Ülkenin Korunması için Uluslar arası dil bilen Eğitimli(polis gibi)Paralı Dünya Askeri Birliği,Oluşabilir. Bu Askeri Birliğe ilk etapta katılmak istemiyen Ülkelere karşı,Dünyada Tehlikeli 7 veya 8,Bölgeye konacak Askerlerden,Her Ülkeye konulacak bir Ordu ile Ülke içinde çıkacak Terör ve Savaş açan olursa ve gerekirse Komşu Ülke Askerlerinden takviye ile Saldıran Ülke etkisiz hale getirilip, Verdiği zarar ve yasal cezanın Tesbit ile birlikte Ödetilecektir.       Ülkeler Bulundurdukları Orduları 5/1.indirip ve bu orduyu iç güvenliği için bir süre Tutar ve İleride Tamamen kaldırılabilir,  Bu fazla Asker ve araçlarını,Ülkeler kendi Sanayilerinde Kullanarak Zenginleşebilir’ler.

2-Ülkeler arası Dünya HUKUKCULAR Birliği,Ülkelerin Uzmanları ile Tüzük ve Yönetimini Oluşturup,Faaliyet geçirilebilir.

Dünyada Ülkler Arası İhtilaflar,Savaşla değil Hukuk Sistemiyle Çözülmesi için Oluşan Hukukcular Birliği ile Her Ülkade İnsan Hakları Mahkemesi, Açılabilir veya Bu Yasalar,Ülkelerdeki Mahkemelerde birebir uygulanabilir,

Ülkeler İnsan Hakları Mahkemesi Yasalarını Kendi Hukuk Sistemleri içinde Uygulaması ve Bu Yasaları Orta Okuldan Başlayıp Öğretilmesi ile kişiler suç işlemiyecekleri gibi Kendi ve Ailesinin Hakkını Savunabilecek, Faydalı insalar yetişerek,Ülkelerin Kalkınmasına Sebeb Olabilirler.

3-Ülkler arası Dünya EKONOMİK İş Birliği’ni,Ülkeler Uzmanları ile Tüzük ve Yönetimini birlikte Oluşturup,Faaliyete geçebilir.

Dünya Ülkeleri Fakir Ülkelere daha Fazla Yatırımla Gözeterek,İthalat ve İhracatın artırılması ve Gümrük Kotaları ayarlanıp ileride Kaldırılması gibi Ticareti Engeleyen,Ticaret Hukuku ve Yatırım Yasaların Çıkartılması ile Ülkeler Din,Dil,Irk ve Mezhep Ayrımcılığı Yapılmaksızın,Birlikte Kalkınmak için Birbirine Musama Göstermesi ve Ekonomik Kriz gelmeden birbirini uyarıp ve Birlikte Krizden Kurtulmasına özen gösterilebilinir.

4-Ülkeler arası YARDIM Kuruluşları Birliği’ni,Ülkeler Uzmanları ile Yönetimini Birlikte Oluşuturup,faaliyete geçirebilinir.

Ülkeler Var olan Yardım Kuruluşlarını içine alarak,Ülkelerin gücüne göre YARDIM Mejburiyeti getirilip bir HAVUZDA TOPLANMASI ile Yer altından Çıkan Petrol,Gaz gibi değerli Madenlerden ve İthalat-İhracat,Üçretlerine Ülkelerin belirliyeceği Miktara göre %.1.gibi Vergi veya Yardım,Alınabilir,

Dünya Ülkeleri Kendi Yardım Kurluşlarınıda bir havuzda birleştirip Önce Kendi Yosulunun İhtiyaçlarını Karşılaması ile Ülkeler arası Havuzda Toplanan Yardımları,Adil Planlı Şekilde Mültecilere ve Aç İnsanlara Afetten Zarar görenler gibi gereken yerlere gerekli Yardımlar Yapılabilir.

5-Ülkeler arası DÜNYA SAĞLIK,Yaşam Birliği’ni,Ülkeler Uzmanları ile Yönetimini Oluşturup,Faaliyete geçirilebilinir.

  Ülkelerin Sağlık Kuruluşları Birlikte Hareket ederek,Yoksul Ülkelerde Açlık sınırında Yaşayan Beslenme yokluğundan Hasta olan Bölgelere Seyyar Hastanelerle Tarıyarak gereken Üçretsiz Tedavilerin yapılması,                                                                             Ülkelerin İnsaları Sağlıklı Yaşayabilemesi için gerekli Tedbir,koşulların Ülkelerde Uygulanması ile Hastanelerde Yoksullardan Üçretsiz Tedavi yapılması için Gereken Yasalar Çıkartılarak,Sağlıklı Yaşam Olabilir.

6-Ülkeler arası DÜNYA DİL’İ Birliği’ni,Ülkeler Uzmanları ile Yönetimini Birlikte Oluşturup,Faaliyete geçebilir.

   Dünyada 500.üstünde Dil Olan Ülke İnsanları Birbiriyle Anlaşabilmesi için Kendi ANA Dil’i Yanında Dünya ORTAK DİL’İ,için ingilizce,Almanca Fıransızca ve Ruscadan Oluşan ESPERANTO,Dil’i Konulmuş,Yıllarca Var Olan Bu Dil,Ülkelerin Benim Dilim Öne Çıksın Bencilliği için uyulmayan ESPERANTO,Dil’ine Ülkelerce Uyulma Mejburiyeti getirilsin veya Ülkeler Yeni Ortak Dil Üzerinde Anlaşıp ve Ülkelerce Uygulanabilir,

Ülkeler Uluslararası Ortak Dil Üzerinde Anlaşamıyacaklar İse İngilizce Ortak Dil Haline Getirilerek,Her Ülke Vatandaşını İlk Öğretim Okulundan Başlıyıp Acilen Öğretilmesi ile Ülkelerin Ticareti’de artacağı gibi İnsanları,Birbiriyle Konuşup Anlaşacağı için Ülkeler ve İnsanları Huzurlu Yaşayabilecekler.

7-Ülkeler arası DÜNYA MİLLİEĞİTİM Birliği’ni Ülkeler Uzmanları ile Yönetimini Birlikte Oluşturup,Faaliyete geçebilir.

   Ülkeler Bilim ve Eğitimzsiz,Kalkınamıyacağı için Fakir Ülkelere gereken Ukul yardımı ve İnsanlara Üçretsiz eğitim ve Bilinçle Ülkeler Kalkınabilir. Ülkeler İlkÖğretimden sonra Uluslararası Dil,Muhasebe,Ticaret ve Hukuk Dersleri Okullarda Zorunlu Öğretimle,İsanlar Suç İşlemiyerek Ülkesine katkı sağlıyan Adil Dürüst İnsanlar Yetişerek Ülkelere Huzur gelebilir,

8-Ülkeler arası DÜNYA DİN Birliği’ni,Ülkeler Uzmanları ile Yönetimini Birlikte Oluşturup,Faaliyete Geçebilir,

    Dünya Ülkelerinde Her Din Eşit ve Özgürce Yaşayabilmesi adına ve Her Din ALLAHIN Varlğını Kabul ettiğine Göre,Ülkeler İnsanlarına Kendi Din’i ile Allahın Varlığını ve Sevgisini İlk Öğretimden başlıyıp Öğretmesi ile Her Ülke İnsanları Dürüst, Yetişerek, Adil Yaşam Sağlanabilir,

Ülkelerin İnsanları ALLAH Sevgisi ile Yetiştiğinde,İnsanların Vijdanına Yerleşen Allah Sevgisi,Polis Görevi Yapacağı İçin İnsanlar,Kötülük Yapamıyacak ve Yetişen Saygın insanlar,Ülkesine Katkı Sağlıyabilir.

9-Platform Olarak,Yasal Yönetim,Yazılım şekli ve Resmi ilgili Makamı olmadığından,Gerektiğinde Dernek Yönetim,Şekli ve Yasaları ile YENİ DÜNYA BİRLİĞİ,Oluşturma PlatFormu,Yukarıda Açıklanan İlkelerimiz ile Faaliyete geçirilmesi için Ülkeler arası Diyalogla sağlanabilinir.

10-PLATFORM OLARAK,Sürdürülecek Çalışma Konuları ve biçimleri,

1-Faaliyetlerin geliştirilmesi için gereken Araştırmaları Yapmak,

2-Kurs,Seminer,Konferans ve Panel gibi Çalışmalar düzenlemek,

3-Amacın gerçekleşmesi için TV.Gazete,dergi gibi Yayınları ile gereken Bilgilendirme bültenleri Çıkartıp,Dağıtmak,

4-Amacın Gerçekleştirilmesi için Her türlü Araç,Demirbaş ve Kırtasiye Malzemelerini temin etmek,

5-Gerktiğinde,Gerekli İzinler alınmak şartıyla,Yardım Toplama Faliyeti gibi Yurt İçinden ve Yurt dışından Bağış Kabul etmek,

6-Amacın Gerçekleşmesi  için İhtiyaç duyulan Geliri Temin amacıyla İktisadi,ticari ve Sanayi İşletmeleri kurup işletmek.

7-Üyelerin Yararlanmaları ve boş Zamanlarını Değerlendirmeleri için lokal açmak,sosyal ve Kültürel Tesisler kurup işletmek,

8-Üyeler Arasında Samimiyetin Artması için Yemekli Toplantılar,gezi ve eğlenceli Etkinliklerden Yararlanmasını sağlamak,

9-Faaliyetler için İhtiyaç duyulan taşınır,taşınmaz mal satın almak ve Satmak,kiralamak,taşınmazlarda ayni hak tesis etmek,

10-Amacın Gerçekleştirilmesi için gerek görüldüğünde,Vakıf Kurmak, Federasyon Kurmak ve İzinle istenilen Tesisleri kurmak,

11-Uluslararası Faaliyette bulunmak,Yurt Dışındaki Kuruluşlara üye olmak ve bu Kuruluşlarla Proje Bazında ortak Çalışmalar yapmak veya Yardımlaşmak,Gerek görülürse,Şube ve Temsilcilik Açmak.

12-Amacın Gerçekleştirilmesi için Gereken Kurum ve Kurluşlardan Maddi Yardım alınabilir ve gerekirse Verilebilir.

13-Amacın Gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde,Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev Alanına giren konularda ortak Projeler Yürütmek.

14-Gerekirse Fakir Ülke ve İnsanlarımıza,Yiyecek giyecek gibi zaruri ve Maddi İhtiyaçlarını Karşılamak için Sandık,Kurmak.

15-Gerekli görülen Yerlerde Şube ve Temsilcilikler açmak. 16-Amacımızla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda Kamu ve Sivil toplum kuruluşlarıyla,Ortak bir amaç gerçekleştirmek için Platforumlar Oluşturmak.

11-ÜYE OLMA HAKKI ve ÜYELİK İŞLEMLERİ,

Mad.3,Amaç ve İlkelerimizi Benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın Koşullarını Taşıyan her gerçek ve Tüzel kişi üye olma hakkına sahiptir.Ancak Yaban kişilerin Türkiyede yeleşme Hakkı olaması gerekir,ONURSAL Üyelik için bu koşul aranmaz. Yönetime Yazılı Üyelik Başvurusu Yönetim Kurulunca 30 gün içinde Üyeliği kabul veya red şeklinde verilen Kararı Üye Sahibine bildirilir.

12-ÜYELİKTEN ÇIKMA,

Mad.4,Her Üye Yazılı Yönetime bildirmek Kaydıyla Üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin İstifa dilekcesi Yönetim Kuruluna ulaştığında,Çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.Ancak Üyenin borcu varsa ödemesi gerekiyor.

13-ÜYELİKTEN ÇIKARMAYI GERKTİREN HALLER,

Mad.5,1-Amaç ve ilklere Aykırı davranışlarda bulunmak, 2-Verilen Görevlerden sürekli kaçınmak, 3-Yazılı ikazlara rağmen Üyelik Aidatlarını 5.ay içinde ödememek, 4-Resmi Organlarca verilen Kararlara uymamak, 5-Üye olma şartlarını Kaybetmiş olmak, Yukarıda sayılan durumlardan birinin tesbiti halinde,Yönetim kurulu Kararı ile  Üyelikten Çıkarılabilir, Üyelikten Çıkan veya çıkarılanlar,Üye kayıt defterinden silinir ve Oluşan,Platformun malvarlığından Hak iddia edemez.

14-YÖNETİM ORGANLARI,

Mad.6.1-Genel Kurul,2-Yönetim Kurulu,3-Denetim Kurulu,

15-PLATFORM,GENEL KURULUN KURULUŞ ve TOPLANTI ŞEKLİ,

MAD.7-Genel Kurul,Yetkili Karar Organı Olup ve Kayıtlı Üyeler Tarafından seçilmiş delegelerden oluşur. Genel Kurul;1-Bu tüzükte belli edilen zamanda Olağan, 2-Yönetim ve denetim Kurlu gerekli gördüğü hallerde ve Üyelerden beşte birinin Yazılı isteği üzere 30.gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul,3,yılda bir Aralık Ayı içinde,Yönetim Kurulunca belirtilen gün yer ve saatte toplanır.

16-GENEL KURULUN OY KULLANMA ve KARAR ALMA ŞEKİLLERİ,

Mad.8-Genel Kurulda Aksine Karar alınmamışsa,Yönetim ve denetim Kurulu Üyelerin Seçimleri gizli Oylama ile Diğer Kunu Kararları ise Açık, olarak oylanır. Genel Kurul Kararları ,Toplantıya Katılan üyelerin Salt çoğunluğuyla alınır,Ancak Tüzük değişikliği ve Feshi Kararları 3/2.çoğunlukla alınabilir.

17-GENEL KURUL GÖREV ve YETKİLERİ,

Mad.9,1-Platform Organlarının Seçilmesi, 2-Gerektiğinde tüzüğün değiştirilmesi, 3-Yönetim ve Denetim Kurulları Raporların görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun İbrası, 4-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütce görüşlüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 5-Platformun diğer Organların denetlenmesi ve gerektiğinde haklı sebeblerle görev ve gereken değişikliğin yapılması, 6-Üyeliğin Reddi veya üyelikten çıkarma Hakkında verilen Yönetim Kuruluna  Karşı Yapılan İtirazlar incelenip Karara bağlanması, 7-Genel Kurul,gerekli olan Taşınır ve Taşınmaz malların satın alınması veya Mevcut Malların Satılması hususunda Yönetime yetki verir, 8-Yönetim Kurulunca Çalışmalarla ilgili hazırlanacak Yönetmenlik leri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 9-Genel Kurul,Denetim ile Yönetim Kurlları,Başkan ve Üyelerine verilecek üçret ile her türlü ödenek ve Tazminatların tesbit edilmesi, 10-Genel Kurul,Platform,Federasyona,Vakıfa Katılması ve ayrılması Ülkelerde ve Ülkemizde Şubeler Açmak,Uluslararası Faaliyette bulunması, Yurt dışındaki Kuruluşlara üye Olarak katılması veya ayrılması,gerekli Olan Yetkinin Yönetim Kuruluna verilmesi ile gereken Kararın alınması,

18-YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ,GÖREV ve YETKİLERİ,

Mad.10-Yönetim Kurulu beş ,Asil ve beş,Yedek üye olarak genel kurulca seçilir, Yönetim Kurulu,seçimden sonra ilk toplantıda,Bir Kararla görev Bölüşümü yaparak,Başkan,Başkan Yardımcısı,Sekreter,Sayman ve Üye’yi Belirler, Yönetim Kurulu,Tüm üyelere haber edilmesi şartıyla herzaman Toplantıya çağırılabilir,Üye tam sayısının Yarısından bir Fazlasının hazır bulunması ile toplanır.Kararlar Toplantıya katılan üye’nin salt çoğunluğu ile alınır. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ, 1-Yönetim Kurulu,Platformu Temsil etmek için Kendi Üyelerinden birine veya üçüncü kişiye yetki vermek, 2-Gelir ve gider hesplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütceyi hazırlıyarak Genel kurula sunmak, 3-Çalışmalarla ilgili Yönetmenlik ve Raporları Hazırlayıp genel kurulun onayına sunmak, 4-Genel Kulun Verdiği yetki ile Taşınır ve Taşınmaz Malları Almak veya satmak,Bina Tesis ve inşa ettirmek,Kiralamak veya kiraya vermek, 5-Genel Kurulun Verdiği Yetki ile Ülkemizde veya Yurt dışında Şubeler, ve gerekirse Temsilcilikler Açmak ve Bunların Denetlenmesini sağlamak, 6-Amacımızı Gerçekleştirmek için Her çişit Kararı Almak ve Uygulamak, 7-Mevzuatın verdiği diğer Görevleri Yapmak ve yetkileri kullanmak, 8-Üye Alınması veya üyelikten çıkarılma Hususlarına Karar vermek,

19-DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ,GÖREV VE YETKİLERİ,

Mad.11-Denetim Kurulu,üç asıl üç Yedek üye Genel Kurulca seçilir, Denetim Kurulu Asil Üyeliğinden Ayrılanın yerine Yedek Üye geçer, DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ, Denetim Kurulu Amacın gerçekleştirilmesi için belirtilen çalışma konularında Faaliyet gösterip,göstermediğini,Defter hesap ve kayıtların Mevzuta uygun tutulup tutulmadığını,usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler,Denetim Sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim kurluna ve toplandığında Genel kurula sunar ve Denetim Kurulu  gerektiğinde Genel kurulu Toplantıya çağırır.

20-PLATFORMUN GELİR KAYNAKLARI,

Mad.12,1-Üye Aidatı:Üyelerden giriş ödentisi olarak,(      )TL. Aylık Aidatı Olarak(     )TL.Alınır, Bu Miktarları Artırmaya veya Eksiltmeye Yönetim Kurulu,Yetkilidir. 2-Yönetimce oluşturulan şubeler,Merkez genel giderlerini karşılmak üzere Tahsil edilen Üye Ödentilerini %50’si.6 ayda bir genel merkeze gönderilir. 3-Gerçek ve Tüzel kişiler kendi isteği ile yaptıkları yardımlar, 4-Yönetim Tarafından tertiplenen çay ve Yemekli Toplantı,gezi eğlence,Konser ve konferans gibi Faliyetlerden gelen gelirler. 5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, 6-Amacın gerçekleşmesi için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği Ticari Faaliyetlerdeki kazançlar ile diğer gelirler.                                      DÜNYA ÜLKELERİ İLGİLİLERİNİN Görüş Bildirmesi,DİLEĞİYLE